Kuidas segada ise e-vedelikke võimalikult ohutult?

 

Esmalt, kõige puhtamad ja ohutumad e-vedelikud on valmis vedelikud, mis on ELi laborites testitud. Ka siis, kui ise segades kasutad teadaolevalt kõige puhtamaid komponente, jääb alati oht, et näiteks mingid maitsed koos võivad moodustada midagi sellist, mis võib tervist mõjutada.

 

2018 aastal läbi viidud küsitlus näitab, et 50% e-sigareti kasutajatest segavad ühel või teisel moel endale e-vedelikke ise. Puudub aga täpne teadmine, kuidas seda teha võimalikult ohutult. Sellest on kirjutanud ka Postimees. Tulenevalt reaalsest olukorrast on oluline, et vajalik info jõuaks tarbijani ja selle eesmärgiga on see leht ka koostatud.

Iseseisval e-vedeliku segamisel on oluline:

 • kasutada kvaliteetseid ja e-vedelikes kasutamiseks sobilikke komponente,
 • kasutada segamiseks korralikke vahendeid ja tagada puhas keskkond,
 • kasutada komponente selleks sobivas vahekorras,
 • panna kirja, kui palju ja mida e-vedelikku lisasid.

Ettevalmistus segamiseks

 • Puhas keskkond
  • E-vedeliku segamiseks sobib keskkond, kus on võimalikult vähe mustust. Puhasta tööpind e-vedeliku segamiseks, n kasuta antiseptikut tööpinna puhastamiseks.
 • Korralikud ja puhtad vahendid e-vedelike segamiseks
  • Enne e-vedeliku segama asumist puhasta korralikult segamiseks vajalikud mõõte- ja abivahendid nagu näiteks süstal, pipett, mõõteklaas.
 • Ohutusvahendid
  • Kasuta kummikindaid, et vältida komponentide, eriti nikotiinivedeliku sattumist nahale. Nikotiini sattumisel nahale on oluline see kiiresti rohke veega maha pesta, et vältida selle imendumist naha kaudu, sest see võib suurtes kogustes olla tervisele kahjulik.
  • Võimalusel kasuta näomaski, et vältida komponentide aurude sissehingamist ja segatava vedeliku saastumist bakteritega.
 • Kleepsud ja märkmik
  • Valmista ette sobivad kleepsud pudelitele, et teaksid, millega tegemist ning millal on see valmistatud.
  • Leia sobiv märkmik, kuhu saad üles kirjutada kokku segatud vedelike retseptid, et tulevikus oleks lihtsam retsepti korrata või siis vajadusel teha korrektuure.

Millised komponendid sobivad e-vedelikes kasutamiseks?

E-vedelikes kasutatavad PG (propüleenglükool), VG (taimne glütserool) ja maitsestajad on laialt kasutusel toidu-, farmaatsia ja ka muudes tööstustes. E-vedelikes tohib kasutada vaid kõige puhtamaid komponente ja neid, mille osas on teada, et need sobivad e-sigaretid kasutamiseks. PG ja VG puhtus peab olema vähemalt 99,8%, kuid puhtamad variandi on kindlasti eelistatumad.

Selleks, et muuta e-vedelikku voolavamaks (vedelamaks) ja tuua aurustamise temperatuuri madalamale kasutatakse e-vedelikes kuni 5% ulatuses vett. Selleks, et vältida baktereid ja muud saastet tuleb kindlasti kasutada destilleeritud vett. Nii väldid ka seadme, eelkõige kuumuti, rikkumist.

Maitsestajate osas tohib kasutada ainult neid, mis on mõeldud e-vedelikus kasutamiseks. Maitsestajate sobilikkuse väljaselgitamiseks tuleb uurida, kas maitsestajat kasutatakse e-vedelikes. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada maitsestajaid, mis on tehtud õli baasil. Samuti ei tohi kasutada tahkeid maitseaineid. Mõnede maitsestajate osas on leitud, et need võivad ohustada tervist, näiteks mõned kaneeli või vanilje maitsestajad.

Millised maitsestajad on sobivad e-sigareti vedelikus kasutamiseks?

E-vedelikes õige maitsestajate valik on ohutuse vaatenurgast kõige olulisem. Alljärgnevalt on välja toodud kolm tuntumat toidumaitsestajate ja lõhnaainete tootjat, kes toodavad ka e-sigarettide vedelike maitsestajaid.

FlavourArt (FA) - Itaalia toidumaitsestajate tootja, kes on väga tugevalt võtnud sihikule ka e-vedelike maitsete turu. Nende puhul tähendab see, et nad keskenduvad eraldi ka sellele, et kõik tooted oleks vabad ka potentsiaalse ohuga ainetest. FA maitsestajad on suhteliselt tugeva kontsentratsiooniga ja neid tuleks e-vedelike valmistamisel mitte lisada suuremas koguses kui 5%.

Capella CAP - tuntud söögi- ja joogimaitsestajate tootja. On välja lasknud täiendava tooteseeria v2, mille tooted ei sisalda ohtlikke aineid, mida e-sigareti vedelikes kasutada ei tohiks. Enamus CAP maitsestajaid tuleks doseerida 10-13% ulatuses.

The Flavor/Perfumer's Apprentice -  lõhna- ja toidumaitsestajate tootja, kes on lasknud välja eraldi tooteseeria märgistusega DX, mida sobib kasutada e-sigareti vedelikes. Maitse lisamise protsent on toodete lõikes väga kõikuv.

NB! Ülaltoodud tootjate tootevalikus on ka maitsestajaid, mille kasutamine e-vedelike valmistamiseks pole soovitatav. Need maitsestajad sisaldavad väikestes kogustes aineid, mis võivad olla tervisele ohtlikud, näiteks: Acetoin, Acetyl Propionyl, diatsetüül. Kuigi nende ainete kogused on väikesed ja oht pole tõenäoliselt suur, on soovitatav vältida maitsestajaid, mis sisaldavad ülal nimetatud aineid. Veendumaks, et maitsestaja on nende ainete vabad, on võimalik seda kontrollida, kas tootja kodulehel või näiteks e-vedelike retseptide lehelt http://e-liquid-recipes.com. Otsides sealt maitseid eraldi, on iga maitsestaja juures välja toodud ka potentsiaalselt ohtlikud ained, kui need seal olemas on, näiteks Vanilla Bean Ice Cream - The Flavor/Perfumer's Apprentice sisaldab Acetyl Propionyl’i, samas Vanilla Swirl - The Flavor/Perfumer's Apprentice seda ei sisalda.

Mitmed maitsestajate tootjad on ohutuse kaalutlusel lasknud välja ühest tootest kaks erinevat versiooni. Üks, mis sisaldab väikeses koguses ohtlikke komponente ja teise, mis neid ei sisalda ja peaks olema ohutu kasutamiseks e-vedelike maitsestamisel. Nende toodete maitseomadused on natuke erinevad. Näiteks Vanilla Custard - Capella Flavors sisaldab Acetyl Propionyl’i samas sama tootja V2 Vanilla Custard v2 - Capella Flavors seda ei sisalda.

Capella on vajadusel oma ohutumad tooted märgistanud “V2” märgiga ja TPA “DX” märgiga.

Kust on võimalik hankida e-vedeliku valmistamiseks vajalikke komponente?

Kõige turvalisem on osta e-vedeliku valmistamise komponente e-sigareti poodidest, sest sageli müüvad poed komponente samadelt tootjatelt, kes valmistavad ka valmis e-vedelikke. Kõik e-vedelike komponendid, peale nikotiini vedelike, on kasutusel ka muudes sektorites. Küll tuleb arvestada, et e-sigareti poodides müüdavatele samadele komponentidele on riik kehtestanud aktsiisi (sic), mistõttu on spetsialiseerunud poodides hinnad kõrgemad.
E-vedelike komponente on võimalik osta apteekidest, erinevatest keemia või toiduainetega tegelevatest poodidest. Siin saabki aga oluliseks teadmine, millised tooted sobivad ja millised ei sobi kasutamiseks e-sigareti vedelikes.

Toome siinkohal välja kaks suvalist poodi, mille tootevalikus on tooted ka nendelt tootjatelt, kelle tooteid kasutavad ka valmis vedelike tootjad oma e-vedelike valmistamise juures, mistõttu võib leida sealt tooteid, mis võivad olla e-vedeliku valmistamiseks sobivad.

https://maitsepood.ee/ - FA, CAP, TPA, PG, VG
http://granmarc.ee/ - CAP, TPA, PG, VG

Milliseid lisavahendeid on vaja e-vedelike ise segamiseks?

E-vedelike segamiseks kasutatakse reeglina ühte kahest meetodist - koguse põhine või kaalu põhine.

Koguse põhise meetodi puhul kasutatakse mahtude mõõtmiseks kas süstalt (tömbi nõelaga) või muid koguse põhiseid mõõte vahendeid - pipetid, mahu märgistusega anumad jne.

Kaalu põhise meetodi puhul kõik komponendid kaalutakse. Kaaluks sobivad köögi kaalud mille mõõte täpsus on 0.001 g. Peale iga komponendi lisamist kaal nullitakse ja lisatakse vajalikus koguses järgmine komponent.

NB! Oluline on tähele panna, et e-vedelike komponentide erikaal on erinev.

Milline on komponentide osakaal e-vedelikus?

Komponentide vahekorra määramiseks vedelikus võib on soovitav kasutada spetsiaalseid veebilehti näiteks: http://e-liquid-recipes.com/ , https://alltheflavors.com/ või kasutada mõnda äppi. Eriti siis, kui kasutad komponentide segamiseks kaalu põhist meetodit. Äppidel on reeglina olemas ka mahu kaaluks teisendamise võimalus.

Talvisel perioodil on õues kasutamiseks soovituslik kasutada vedelikku, milles PG sisaldus on suurem (n PG ja VG vahekord on 50/50). Suvel võib kasutada suurema VG sisaldusega vedelikke (n PG ja VG vahekord on 30/70 või 20/80). Põhjuseks on see, et VG võib külmas liiga paksuks minna ja ei voola enam nii hästi, mistõttu võivad tekkida dryhitid ehk maakeeli kärsakad. Suurema PG sisaldusega vedelikud tekitavad kurgus suitsetamisega sarnase kergelt kraapiva tunde. Samas kannab maitset paremini edasi PG. PG annab vähem auru, VG rohkem. VG teeb e-vedeliku paksemaks, pehmemaks ja suurema VG sisaldusega vedelikud annavad rohkem auru.

Nikotiini vedeliku osakaal sõltub sellest, kui suure nikotiinisisaldusega vedelikke oled seni kasutanud. Liiga suur või liiga väike nikotiini sisaldus võrreldes varasemalt kasutusel olnud e-vedelikuga võib olla ebameeldiv või ebapiisav.

Maitsestajate osakaal sõltub kasutatavatest maitsestajatest. Mõnede tootjate maitsestajad on intensiivsemad, mistõttu saab soovitava tulemuse ka väiksema maitsestaja koguse kasutamisel. Väiksema intensiivsusega maitsestajaid tuleb e-vedelikku lisada rohkem. Soovitav on alustada väiksema maitse kogusega ja seda väikeste sammudega suurenda juhul kui maitse ei ole piisavalt tugev. Vedelikus võib korraga kasutada ka erinevaid maitsestajaid, et e-vedelik annaks edasi mitut maitset.

E-vedelike juures ära löö käega, kui maitse ei vasta kohe ootustele. Maitse muutub ajas ja maitsemeeled võivad trikke mängida - kui kasutad liiga kangeid või liiga palju e-vedelikke. Mentooli maitseline või maitsetu vedelik toob maitse tagasi.

Kasutajate seas on levinud ka umbes 1-5%% ulatuses vee kasutamine e-vedelikes. Sellisel juhul tuleb kindlasti kasutada destilleeritud vett, millega välditakse seadme, eriti küttekeha rikkumist. Vee kasutamise eesmärkideks on e-vedeliku vedelamaks muutmine ja aurustumise punkti madalamale toomine.

Komponentide kokkuvalamise järel tuleb vedelik korralikult läbi segada/raputada/loksutada. Soovitav on lasta vedelikul mõnda aega seista, et komponendid seguneksid omavahel paremini - seda nimetatakse “steepimiseks”. Mõnede maitsestajate puhul sobib vedelikku kasutada kohe, aga mõnede maitsestajate puhul tuleb vedelikul lasta seista nädal kuni kuu.

Kuidas tuleb e-vedelikke säilitada?

E-vedelikke tuleb säilitada jahedas (8-15 kraadi) ja pimedas. Kui e-vedelikke hoida jahedamas kohas, näiteks külmkapis, siis enne avamist tuleb vedelikul lasta toatemperatuurini tõusta, sest see vähendab õhuniiskuse kondenseerumist vedelikku. E-vedelikke tuleb säilitada kinnistes pudelites ja need tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.